کتاب باسیلیکا سنت فرانسیس در آسیسی

برای خرید ابتدا ثبت نام کنید
  • بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

این کتاب مانند توری است با طراحی های بسیار زیبا از فضا…همراه با عکس هایی با شکوه که به رسا تر شدن و درک بهتر مطالب کمک میکنند.همانطور که کتاب ما را به سمت کلیسا پایینی‌ با محل عبادت کوچک تر همراه با سایه های بیشتر میبرد این اجازه را میدهد تا تمرکز بیشتری روی جزییات داشته باشیم.(تقربیا مانند کلوز آپی که میتواند بازدید کننده را به خود کلیسا بازیلیکا ببرد)
عکس ها و تصاویر کتاب باشکوه و همراه با جزئیاتی از بسیار نزدیک هستند که در واقعیت ممکن نیست در آن ساختمان با دیواره های سنگی تیره دیده شوند.رنگ ها واضح هستند و با دقت بالا انتخاب شده اند تا زیبایی درد و رنجی را که مخاطبان را برای قرن ها هیپنوتیزم کرده اند را انتقال دهد.

A guided tour of the Basilica of San Francesco in Assisi, featuring rarely seen details of magnificent Italian art
Founded in 1228, the Basilica of St. Francis in Assisi is the burial place of St. Francis and the mother church of the Franciscan order of monks. It is also a treasure house of art, decorated with monumental frescoes by some of the greatest painters of the thirteenth and fourteenth centuries.
The Upper Basilica is perhaps most famed for its sequence of frescoes that celebrate the life and teachings of St. Francis, attributed to Giotto and his workshop, while Cimabue and his followers were responsible for a series of dramatic scenes from the Old and New Testaments.
The Lower Basilica, meanwhile, has been expanded through the addition of several magnificent chapels; their titular saints are commemorated with great imagination and immediacy in works by artists including Simone Martini and Pietro Lorenzetti.
This book takes its readers on a guided tour of this magnificent complex, aided by a wealth of beautiful photographs.
Rarely seen details allow the personal imprints of the artists to shine through, and demonstrate that beyond their diversity of styles, they were all united by a desire to mirror reality while maintaining a sense of the spiritual and the sublime. This unmatched artistic heritage marks a revolutionary era in the flowering of Italian art. 335 color illustrations.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید