• بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

قرن هاست که دانشمندان تلاش میکنند تا سوالات ذهنی بسیاری را پاسخ دهند و تئوری های جذاب و کشفیات جدید را بررسی کنند.
این کتاببه صورت خیلی ساده بیش از ۹۵ ایده کلیدی را با استفاده از گرافیک و گفته های دانشمندانی مثل Emmanuelle Charpentier وJennifer Doudna برای علاقه مندان در این زمینه توضیح داده است. از مکانیزم گیاهان و جانوران تا علم نوین که شامل علوم اعصاب، تغییرژن و شبیه سازی DNA است، در این کتاب مورد بحث قرار گرفته تا با بروز ترین مباحث آشنا باشید.

The Biology Book is a captivating introduction to understanding the living world and explaining how its organisms work and interact whether microbes, mushrooms, or mammals. Here you’ll discover key areas of the life sciences, including ecology, zoology, and biotechnology, through exciting text and bold graphics.
This book will outline big biological ideas, like the mysteries of DNA and genetic inheritance; and how we learnt to develop vaccines that control diseases. If you thought it was difficult to learn about the living world, The Biology Book presents key information in a clear layout.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید