• بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

این کتاب مثل یک جدول زمانی و تایم لاین تصویری تاریخ سینما را از ابتدایی ترین تصاویر متحرک تا آخرین قدم های قدرتمند سینما تعریف میکند.
قالب بزرگ کتاب، پیگیری ارتباط های پیچیده بین نوآوری های تکنولوژیکی، تغییرات اجتماعی و مداخلات هنری را ساده تر کرده اند. نمودار های کتاب دنبال کردن موضوع را بسیار آسان کرده اند و هویت کلیدی فیلم ها را توضیح میدهند.
تفاسیر و اطلاعات داخل متن درباره فضای اجتماعی، وضعیت سیاسی و رویدادهای تاریخی-فرهنگی هر دوره ای را که فیلم در آن زمان ساخته شده است، جداگانه بررسی میکنند.
مقاله های موجود در کتاب به طور عمیق تنوع میان ژانر و استایل های مختلف فیلم را توضیح و پیشرفت های تکنیکی طی ۱۵۰ سال گذشته را بازگو میکند.

Ian Haydn Smith is the author of Selling the Movie and Cult Filmmakers, and is also the update editor on 1001 Movies You Must See Before You Die. Haydn Smith is also the editor of BFI Filmmakers Magazine and Curzon Magazine.
This visual timeline for film enthusiasts makes the history of cinema – from the earliest moving images to the latest blockbusters – newly accessible by organizing it chronologically.
A large format makes it easy to trace the complex links between technological innovations, social changes and artistic interventions.
An easy-to-read timeline identifies key films, together with commentaries and contextual information about the social, political and cultural events of the period in which they were produced.
In-depth essays explore a variety of film genres and styles, break down the technical advancements of the last 150 years, and highlight pivotal figures who have shaped the development of filmmaking.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید