کتاب A تا Z هنر معاصر

ناشر: PHAIDON

frieze magazine was set up in 1991 and is the leading magazine of contemporary art and culture. frieze includes essays, reviews, and columns by today’s most forward-thinking writers, artists, and curators

برای خرید ابتدا ثبت نام کنید
  • بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

این کتاب آخرین راهنمای کامل برای ۲۵ سال هنر معاصر و تعریف نوآورانه ماجرا پیچیده آن از فیلتر یکی از معتبرترین مجلات هنر معاصر دنیا است و مؤلفان آن، جنبه های مختلف، تغییر پذیر و پویای فرهنگ معاصر ربع آخر قرن گذشته را چارت بندی اساسی میکنند.
این کتاب شامل مصاحبه با هنرمندان، مقاله هایی با موضوعات مختلفی در سطح موزه، عکس ها، هنر ماقبل تاریخ، تلویزیون، موضوعات گسترده فرهنگی مثل شهرت، نمایان سازی، نوستالژی و استایل میشود.

rieze A to Z of Contemporary Art charts the dynamic, changing landscape of the contemporary art and culture of the past quarter century.
Drawing on frieze magazine’s exceptional back catalogue of articles, this book brings together a curated collection of over fifty engaging highlights.
It features artist interviews; essays on subjects as varied as museums, photography, pre-historic art and television; and think pieces on broader cultural topics, such as fame, gentrification, nostalgia, and style.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید