• بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

کتابی درباره هنرمند شناخته شده چینی و فعال حقوق بشر Ai WeiWei
یکی از خبرسازترین افراد در حوضه هنر معاصر که بیش از همه به علت کارهای پیشگامانه و صحبت های صریح درباره ی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت که در نهایت با بازداشت بحث برانگیزش در سال ۲۰۱۱ به نتیجه ای جالب رسید.
این کتاب به صورت تخصصی نمایشگاهی از کارهای مهم او که در موسسه FOR_SITE به نمایش درآمدند را توضیح میدهد.
در طول این دوره چیدمان های بینارشته ای، مجسمه های ساخته شده توسط، عکاسی ها و متن هایی که ذهن را درگیر میکردند در پاییز ۲۰۱۴ تا بهار ۲۰۱۵ در معرض عموم قرار گرفت۰

Internationally renowned Chinese artist and activist Ai Weiwei is one of contemporary art’s most newsworthy figures, noted for both his groundbreaking work and his outspoken stance on human rights, which ultimately resulted in his controversial 2011 detainment.
In an astonishing new large-scale project, he turns his attention to Alcatraz a place he cannot visit because he is not permitted to leave China, but that stands as a world-famous symbol of both incarceration and protest.
This book showcases a major exhibition of site-specific, multimedia installations and sculptures Ai Weiwei has created for the island, on view from the fall of 2014 through the spring of 2015.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید