• بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

این کتاب داستان همراهی رمانتیک بین جنس انسان را در صد قطعه هنری تعریف میکند.این مطالعه از زوج ها از نظر زمانی مرتب شده است و با مثال هایی از سرتاسر جهان تعداد زیادی از فرهنگ ها، تمدن ها و دوران ها را دربر می‌گیرد.
تمرکز بیشتر گردآورنده آن بر روی تصاویری از زوج ها است که یا نمادین بوده یا کمتر مورد توجه قرار گرفتند.
آغوش محبت آمیز، نامزدهای مشغول معاشقه، اغواگری یک طرف از زوج ها یا تصاویری از عاشقان که تنها از کنار هم بودن لذت میبرند تصاویر کتاب را تشکیل میدهند.
خوانندگان دعوت هستند تا درون این دنیای پیچیده، پر از شور و شوق و عاشقانه را از نزدیک تر و موشکافانه ببینند که شامل نقاشی، مجسمه، عکس، دیوارنگاری، شیشه های رنگی و طراحی های متفاوت است.

The story of romantic companionship told through 100 artworks
This chronological and emotionally-driven study of couples spans various cultures, civilizations, continents and epochs. From across the globe, iconic and lesser-known (yet fascinating) couples immortalized through art are portrayed in a clear and concise manner.
Whether affectionately embracing, engaged in flirtatious exchanges, seducing one another, or simply enjoying each other’s company, these lovers invite you into their intricate worlds of passion, lust and love. This celebration of romantic relationships is expressed through sculptures, paintings, photographs, tapestries, stained glass and illustrations.
Art historian Agata Toromanoff has gathered representations of couples from ancient cultures (Akhenaten and Nefertiti), the Middle Ages (Tristan and Isolde), and the Renaissance (Paolo and Francesca).
Also present are contemporary pairs such as John Lennon and Yoko Ono, and artists such as Manet, Renoir, Rembrandt, Rubens, and Munch, to name but a few. From history to legend and fiction to folklore, the variety of artistic means and visions results in a charming and irresistible collection.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید