• بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

این کتاب هیجان انگیز پژوهشی مختص به دست ساخته های نفیس، نقاشی و طراحی های پر ابهام و دلهره آور Toba Khedoori طی پانزده سال است؛ همچنین مدرکی است بر پیشرفت هنری او.
کارهای او که جایزه نبوغ مک آرتور را نیز برایش در پی داشت همگی ابعاد متفاوت درونی و پیش نویس های دقیق و با کیفیت بالا دارند که فکر را به شدت درگیر خود میکردند.
توبا همواره تلاش میکرد مخاطبانش به معانی درونی کارهایش توجه کنند.
بعضی از کارهایش ابتدا روی برگه های کاغذی طراحی شده و بعدتر به همان حالت با وکس یا منگنه مستقیم به دیوار آویخته میشدند.

This book documents the artistic development of Toba Khedoori, a MacArthur “Genius” Award recipient who skillfully combines precise draftsmanship with a meditative quality, and who manages to invite viewers inside her works, despite their two-dimensionality.
Whether drawing on sheets of paper primed with wax and stapled directly onto the wall or using canvas as physical support, Khedoori creates delicate compositions that are at once intimate and expansive.
Over the past decade, she has shifted toward smaller-scale works while continuing to engage elements of drawing, painting, and installation.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید