• بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

در این کتاب کامل و رضایت بخش، نویسنده ی کتاب داستانی از بناهای تاریخی، هنرمندان و حامیان اصلی هنر دوره رنسانس رم را برای ما تعریف میکند.
هیچ شهر دیگری در دنیا نیست که هنر باستانی این چنین در آن به طور محسوس زنده باشد و شواهد و مدارک از ماموریت و تأثیر کلیسا اینچنین دیده شود.
از رم همچنین به عنوان مهم ترین شهر بین المللی در میان شهر های رنسانس یاد میشود که هنرمندان و معماران آن قبل از این که به شهر بیایند و ترند و گرایش های جدید را معرفی کنند، در اصل جای دیگری تعلیم دیده بودند. انسان گرایان برای حفظ و بازسازی این شهر باستانی و دادن یک زندگی دوباره به آن سختی های بسیار کشیده اند

John Marciari tells the story of the monuments, artists, and patrons of Renaissance Rome in this compelling book.
In no other city is the ancient world so palpably present, and nowhere else is the mission of the church so evident. At the same time as the humanists sought to preserve and recreate the ancient city, giving it a new lease on life, the popes dispensed patronage much as any other contemporary Italian ruler.
Rome was also the most international of the Renaissance cities with artists and architects generally training elsewhere before arriving in the city and introducing new trends.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید