• بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

با تمریناتی که در این کتاب آمده میتوان استقامت بدن را افزایش داد و به نسبت توانایی هر فرد این تمرینات نقطه شروع ورزش سه گانه باشد که به دنبال آن بهبود عملکرد بدن می آید و اگر به طور روزانه انجام داد تاثیرش به خوبی مشخص میشود.
این ورزش که شامل شنا، دوچرخه سواری و دویدن میباشد با نکاتی که بهترین مربی های این سبک پیشنهاد دادند، اگر روی دویدن کار کنید، کمک به شنا میکند و اگر بهتر دوچرخه سواری کنید میتوانید بهتر و سریع تر بدوید چون همگی به هم مرتبط هستند.
با کمک این کتاب و با دنبال کردن مرحله به مرحله تمرینات آن ازحرکات کششی تا حرکات استقامتی درست که از آسیب به بدن جلوگیری کند میتوان مانند یک ورزشکار حرفه ای تمرین کرد.

The Triathlon Training Book is your one-stop reference for training and competing in a triathlon. Find all the essentials you need to start training and improve your performance
There’s even a special performance chapter with detailed anatomical artwork that explains the physiology and body mechanics for swimming, cycling, and running so you can see what’s happening inside your body as you train.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید