• بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

نسخه اصلی این کتاب ۱۴ جلد است که خلاصه ای از آن را در این کتاب میبینیم، کار با چوب از زیباترین کارهایی است که میتوان دید.
هردرخت به سه روش مختلف بریده میشود تا بتوان از رنگ و جنس آن، نوع چوب را تشخیص داد. هر درخت را به طور جداگانه بررسی میکنیم تا جنس چوب آن‌را بشناسیم.
همچنین محصولات هر درخت، نوع برگ و دانه آن هم معرفی شده تا بدانیم هرکدام در چه منطقه‌ی جغرافیایی رشد میکند.

A painstaking facsimile reproducing all specimen pages from the original volumes of Romeyn Beck Hough’s American Woods, an indispensable reference work of breathtaking beauty that has set the standard for the study of trees and wood.
In this luxurious gold edition, each specimen is broken down in three cross-section cuts, revealing its unique characteristics, grain, colors, and texture.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید