• بررسی محصول
  • محصولات مشابه
  • دیدگاه کاربران

بعد از عکاسی از خواننده ها، بازیگران و ورزشکاران Michael Muller تصمیم گرفت دهه آخر کارش را به ترسناک ترین موجودات زیر آباختصاص دهد.
این مجموعه که به همراه یک قفس است تا ترس از این موجودات را از طریق کتاب هم منتقل کند، شامل بهترین عکس های مولر از انواع مختلف نهنگ های آفریقای جنوبی تا باهاماس میباشد، همینطور توضیحاتی را در مورد تکنیک های عکس برداری زیر آب را آموزش میدهد و از سختی هایش میگوید.

Michael Muller has carved a career out of impressive encounters.
Famed for his portraits of the world’s most elite actors, musicians, and sports stars, he has in the last decade built up one of the most spectacular portfolios of underwater shark photography.
Muller’s quest is to document sharks with an unprecedented proximity and precision.
In ocean depths around the world, he approaches the sharks with a patented seven-bulb, 1,200-watt plexi-encased strobe lighting rig, developed with NASA engineering, bringing the Hollywood portrait session to the ocean predator.

دیدگاه کاربران

هیچ دیدگاهی وجود ندارد شما اولین نفر باشید